Permohonan

Borang Permohonan Pelajar Baru

Permohonan anda akan di proses dalam tempoh 24 jam waktu bekerja

Permohonan anda telah diterima.
Semua huruf besar seperti dalam Kad Pengenalan
Jangan lupa meletakkan "-"
(Semua huruf besar seperti dalam Kad Pengenalan.Isi ini sekiranya anda mendaftar dibawah Penasihat Akademik/Kakitangan/Pelajar dengan isi nama penuh. Abaikan sekiranya tiada.)
(Sila pastikan no. telefon anda boleh dihubungi. Boleh nyatakan no. telefon lebih 1)
Sila pastikan format email anda adalah betul. (Sila pastikan email anda aktif dan boleh menerima email)
(Sila nyatakan keputusan bagi setiap mata pelajaran & CGPA bagi yang berkenaan)
(Sila nyatakan keputusan bagi setiap mata pelajaran & CGPA bagi yang berkenaan)
(Anda dimaklumkan bahawa pembiayaan PTPTN kini akan memberi pembiayaan penuh untuk beberapa program sahaja. Akan diperjelaskan lebih lanjut semasa sesi pendaftaran)
(eKasih merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan)
Sila pastikan nama anda sama seperti yang dinyatakan di atas. (Sebagai pengesahan, pemohon perlu memasukkan nama penuh sekali lagi)
(Sebagai pengesahan, tarikh permohonan) Jangan lupa meletakkan "-"