Aduan

Borang Aduan

Aduan anda telah diterima.
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Neutral Setuju Sangat Setuju
Kualiti Pengurusan Dan Pentadbiran
Kualiti Akademik
Kualiti Hal Ehwal Pelajar
Kualti Pengurusan Kewangan
Kualiti Aktiviti Pelajar
Kualiti Kemudahan
Kualiti Perpustakaan
Kualiti Pensyarah Sepenuh Masa
Kualiti Pensyarah Separuh Masa
Kualiti Sokongan Pembelajaraan