Tentang Kami

KOLEJ EASTERN

Menyedari keperluan terhadap mempertingkatkan pengetahuan dan pendidikandalam pelbagai bidang dan peringkat, maka Syarikat Infoteguh Sdn Bhd telah ditubuhkan bagi menyumbang ke arah keperluan tersebut. Premis syarikat terletak 5 kilometer dari Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Ditubuhkan dalam tahun 2003, syarikat ini milik 100% ekuiti bumiputera.

Syarikat Infoteguh Sdn Bhd bermula dengan menjalanakan operasi yang menjurus kepada penyediaan pusat latihan dan perkhidmatan dalam pelbagai bidang seperti teknologi maklumat, pengurusan, pendidikan dan di smaping turut menjalankan sendiri beberapa latihan dan perkhidmatan tersebut

Kemudahan yang disediakan adalah mengikut piawaian pusat latihan dana perkhidmatan yang telah mencapai kecemerlangan dalam arena ini dengan dilengkapi oleh kepeluan teknologi terkini. Sehubungan dengan itu, premis Syarikat Infoteguh Sdn Bhd telah mendapat kepercayaan dari pelbagai pihak untuk dijadikan salah satu Pusat Pembelajaran mereka di Sabah seperti Open Univeristi Malaysia, Universiti Putra Malaysia Dan Sebagai Pusat Menjalankan Kursus-Kursus Kemahiran Jangkamasa pendek dan panjang dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta.

Wawasan

Beriltizam menjadi sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang mampu melahirkan graduan yang inovatif dan mampu memenuhi pasaran kerja dalam negara maupun peringkat antarabangsa.

MATLAMAT

Menjadi sebuat IPTS yang terkemuka di Sabah dari segi melahirkan para pelajar yang berkualiti bukan sahaja dalam pencapaian akademik malah mempunyai nilai kepimipinan dan sahsiah diri yang membanggakan.

2000+

ALUMNI

11

PROGRAM DAN KURSUS

14

STAF

1

LOKASI

BERMINAT UNTUK MENDAFTAR?

Jangan lepaskan peluang anda untuk belajar di Kolej Eastern bagi menjamin masa depan yang lebih cerah

Daftar Sekarang