INFO KOLEJ

     Perutusan Pengarah
    Latarbelakang
     Wawasan, Misi & Matlamat
     Logo


PENTADBIRAN


KEMUDAHAN 

 


 

 

 

 

      Wawasan, Misi dan Matlamat


                                               
Wawasan

Beriltizam menjadi sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta ( IPTS ) yang mampu melahirkan graduan yang inovatif dan mampu memenuhi pasaran kerja  dalam negara maupun peringkat antarabangsa


Misi

Memberi perkhidmatan yang cemerlang dan kemudahan yang baik ke arah melahirkan graduan yang inovatif menerusi kegiatan-kegiatan akademik dan ko kurikulum yang mana bukan sahaja mahir dan terpelajar dalam bidang ilmunya malah berbudi dan bertanggungjawab terhadap aspirasi pembangunan masyarakat, agama dan negara


Matlamat

Menjadi sebuah IPTS yang terkemuka di Sabah dari segi melahirkan para pelajar yang berkualiti bukan sahaja dalam pencapaian akademik malah mempunyai nilai kepimpinan dan sahsiah diri yang membanggakan

Menghasilkan para graduan yang berilmu dan berkemahiran tinggi serta diterima di pasaran guna tenaga

Berjaya menyediakan pendidikan, kemudahan pendidikan dan sistem pengurusan terbaik berdasarkan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan

Berjaya menyediakan keperluan dan kemudahan yang terbaik bagi melicinkan proses kerja, ganjaran yang sesuai dan peluang pengembangan ilmu yang adil dan saksama

Memberi sumbangan kepada perkembangan sosial, ekonomi dan intelektual pada masyarakat setempat dengan melibatkan diri dalam projek kemasyarakatan, sama ada secara sendiri atau kerjasama dengan agensi atau badan-badan tertentu    
   

Copyright ©2009 Eastern College. All Rights Reserved.