INFO KOLEJ

     Perutusan Pengarah
      Latarbelakang
     Wawasan, Misi & Matlamat
     Logo


PENTADBIRAN


KEMUDAHAN

     Pembelajaran
     Penginapan
      Pembiayaan Pengajian
   

 


 

 
 

 

 

      Bahagian Akademik   

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF (PENGARAH AKADEMIK)

EKSEKUTIF KANAN (AKADEMIK) (2004-2015)

::. MARSAM BUHERA

::. BAC IN COMPUTER SCIENCES (HONS)

::. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM), SERDANG SELANGOR

::. SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

::. VOCATIONAL TRAINING MANAGER, DEPT OF SKILL DEVELOPMENT

 

 

     

PENSYARAH IT

(PENYELARAS PROGRAM DIP TEK MAKLUMAT)

::. CIK SITI LAILA BINTI HJ DATER

::. IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT

    (E- DAGANG) DENGAN KEPUJIAN

::. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH ( KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN)

 

 
Copyright 2009 Eastern College. All Rights Reserved.