Kolej Eastern

Menyedari keperluan terhadap mempertingkatkan pengetahuan dan pendidikandalam pelbagai bidang dan peringkat, maka Syarikat Infoteguh Sdn Bhd telah ditubuhkan bagi menyumbang ke arah keperluan tersebut. Premis syarikat terletak 5 kilometer dari Pusat Bandaraya. Ditubuhkan dalam tahun 2003, syarikat ini milik 100% ekuiti bumiputeraa

Syarikat Infoteguh Sdn Bhd bermula dengan menjalanakan operasi yang menjurus kepada penyediaan pusat latihan dan perkhidmatan dalam pelbagai bidang seperti teknologi maklumat, pengurusan, pendidikan dan di smaping turut menjalankan sendiri beberapa latihan dan perkhidmatan tersebut

Kemudahan yang disediakan adalah mengikut piawaian pusat latihan dana perkhidmatan yang telah mencapai kecemerlnangan dalam arena ini dengan dilengkapi oleh kepeluan teknologi terkini. Sehubungan dengan itu, premis Syarikat Infoteguh Sdn Bhd telah mendapat kepercayaan Open University Malaysia (OUM) unutk dijadikan slaah satu Pusat Pembelajaran mereka di Sabah.

STATISTIK KOLEJ KAMI

2000

PELAJAR
SIJIL DAN DIPLOMA

10

GURU DAN STAF
KOLEJ EASTERN